Latvijas Petroglifu centrs
Sākums » 2021 » Oktobris » 5 » Sēlijas projekta rezultāti
18:58
Sēlijas projekta rezultāti

Vairāk kā 50 kapsētas šovasar izzinātas metāla kroņu pētniecībā Sēlijā.
M.hist. Andris Grīnbergs, projekta vadītājs.

 

Šogad visus vasaras mēnešus norisinājās Latgales Kultūras programmas atbalstītā metāla kroņu tradīcijas izpēte Sēlijā, līdz šim gadam bijušajā Ilūkstes novadā. Projekta uzdevumos bija paredzēts apsekot vismaz 20 dažādas kādreizējā Ilūkstes novada kapsētas, bet ņemot vērā dažādus aktivitāti veicinošus apstākļus – kopumā projektā izzinātas tika pavisam 50 kapsētas novada teritorijā. Papildus tam četras kapsētas izpētītas arī dažos citos netālu esošos Sēlijas kultūrvēsturiskā reģiona pagastos, tā kopējo skaitu palielinot līdz 54 vietām.

Attēlā: Bēdīgā stāvoklī esoša kroņa vanna Kazimirvales kapsētā. Foto: © Andris Grīnbergs, 17.06.2021.

 

Līdz šim ar ļoti sekmīgiem rezultātiem metāla kroņu tradīcijas izpēte norisinājusies Kurzemē, Zemgalē un Ziemeļvidzemē, un pirmo reizi ar Latgales kultūras programmas atbalstu (VKKF un LVM) šāda izpēte notika arī Sēlijā. Apzināšana un pētījumi bija paredzēti Ilūkstes novadā (projekta laikā tā bija viena no Sēlijas kultūrvēsturiskā novada administratīvajām teritorijām). Katrā vasaras mēnesī notika viena daudzdienu ekspedīcija, kuras ietvaros tika apsekotas un pētītas šajā teritorijā esošās kapsētas (īpašu uzmanību pievēršot vecākajām) un meklēti metāla kroņi un kroņu vannas. Atrastie objekti tika detalizēti izpētīti un dod nozīmīgu ieskatu tradīcijas izplatībā Sēlijas reģionā.

 

Tradīcijas izplatība apstiprinās prognozētos apjomos

Jau projektu Sēlijā uzsākot bija priekšstats, ka šajā kultūrvēsturiskajā reģionā, līdzīgi kā Zemgalē, atrasto objektu skaits varētu būt mazāks nekā Kurzemē vai Vidzemē. Tas apstiprinājās, un vienlaikus šāds apstāklis veicināja lielāku daudzumu vietu apsekošanu, jo nosacīti tukšajās vietās, protams, nebija objekti ko detalizēti pētīt. Lielāku apsekoto vietu skaitu veicināja arī visām trim ekspedīcijām veiksmīgi izvēlētās dienas ar pārsvarā labiem laika apstākļiem. Kopumā triju daudzdienu ekspedīciju laikā (pa vienai ekspedīcijai katrā vasaras mēnesī) kopumā tika izzinātas 50 Ilūkstes novada kapsētas, no kurām tradīcijas objekti tika atrasti un pētīti 7 vietās. Kopumā minētajās vietās tika apzināti un detalizēti izpētīti 12 tradīcijas objekti, kas vērtējams kā visai labs rādītājs un skaidri apliecina tradīcijas izplatību šajā Sēlijas daļā. Papildus tam, pēc un pirms ekspedīciju darbiem Ilūkstes novada teritorijā, tika apzinātas arī četras vietas netālu citviet Sēlijā, kur arī tika iegūti vērtīgi rezultāti, piemēram, izcilā stāvoklī esoša metāla kroņa vanniņa Ilūkstei cieši blakus esošajā Sventes pagastā un liels skaits atsevišķu kroņu Rubenes pagasta Červonkas kapsētā. Ilūkstes novadam tuvējos kaimiņos esošās teritorijās sanāca apzināt vēl 12 tradīcijas objektus. Līdz ar to Sēlijā, pateicoties šim projektam, izzināti pavisam 24 metāla kroņu tradīcijas objekti!

 

Projekta pamata mērķi – tradīcijas konstatēšana un objektu izpēte

Projekta būtība ir fiksēt pēdējās liecības izzūdošai kapu (arī amatniecības) tradīcijai Sēlijā – mirušo piemiņas godināšanu ar metāla vainagiem, kas veidoti kompozīciju veidā un izgatavošanas gaitā nereti ievietoti un pēc tam eksponēti skārda ietvarā ar stiklu pa virsu, kas kopumā vizuāli atgādina mazu bērnu mazgāšanai domātās vanniņas, kas pārklātas ar stiklu. Metāla kroņu tradīcija bija plaši izplatīta Latvijā 19.gadsimta beigās un 20.gadsimtā līdz 2.pasaules karam, kad tā strauji beidzās. Šī gada pētījumi Sēlijā apliecina, ka arī šajā kultūrvēsturiskajā teritorijā tradīcijas datējums iekļaujas minētajā laika periodā, kā arī to, ka šajā apvidū bijuši izplatīti gan atsevišķi metāla kroņi, gan greznas kroņu vannas. Sēlijā tradīcijas objekti šovasar apzināti dažādu tautību apbedījumiem – gan latviešu, gan vācu, gan poļu, bet diemžēl ir arī objekti, kuriem piederība vairs nav noskaidrojama.

 

Īpaši vērtīgie atradumi Sēlijā

Kopumā projekta ietvaros šovasar apzināti un izpētīti pavisam 24 metāla kroņu tradīcijas objekti. Daļa no tiem diemžēl, kā jau tas bija gaidāms, atradās sliktā un ļoti sliktā stāvoklī, jo kopš tradīcijas ziedu laikiem jau pagājuši daudzi gadu desmiti. Arī šādi atradumi no zinātniskā viedokļa ir nozīmīgi, jo apliecina tradīcijas esamību attiecīgajā vietā. Savukārt tādi atradumi, kas saglabājušies labā vai pat ļoti labā stāvoklī ir retums, bet tie savukārt gan priecē ar oriģinālajām krāsām un filigrānām detaļām, gan sniedz noderīgu informāciju par dažādām objektu niansēm. Vairākās kapsētās, kur laika gaitā apsaimniekotāji bijuši vērīgāki pret kultūrvēsturisko mantojumu un to saglabājuši, tika apzināti vairāki tradīcijas objekti vienviet.
No visām bijušā Ilūkstes novada kapsētām lielākais tradīcijas objektu skaits – pavisam 4 – tika konstatēts Eglaines pagasta Lašu kapos, to vecākajā, mazāk koptajā daļā. Viens no četriem šajā vietā atrastajiem metāla kroņiem bija ar īpašu – netipisku konstruktīvo risinājumu. Uzmanību piesaistīja arī tas, ka šis kronis pamatā veidots no lielāka diametra (5 mm) drātīm nekā parasti.


Savukārt lielākais metāla kroņu vanniņu skaits vienkopus – pavisam 3– tika izzināts Dignājas kapos. Lai arī visas trīs šīs vanniņas ir saglabājušās vidējā stāvoklī, tomēr tās interesantas ar to, ka visticamāk tās ir viena meistara darinājums (tām ir kopīgs priekšējās malas formāts), un, ka tām ir izmantots ļoti labs skārds. Vienai no šīm vanniņām uz iekšējās sienas saglabājies EMU BRAND (Anglija) marķējums.


Izcilā un ļoti labā stāvoklī tika apzinātas un izpētītas kroņu vannas Sventes un Šēderes pagastā, pa vienai katrā no tiem. Par kroņu vanniņu, kas atradās Sventes pagastā, sākotnēji bija saņemta informācija kā par objektu „Ilūkstes poļu kapos”, bet veicot Ilūkstes pilsētas kapu apsekošanu tā neatradās. Precizējot saņemto informāciju noskaidrojās, ka kapsēta ar objektu atrodas blakus – Sventes pagasta teritorijā. Nozīmīgi, ka šī skaistā kroņa vanna atrodas pie poļu tautības apbedījuma, kas nav bieži Latvijā konstatēts fakts (vairākums tradīcijas objektu ir latviešiem, otrā vietā – vācieši). Arī šī izcilā stāvoklī esošā vanna izgatavota no EMU BRAND skārda. Un tā āra apstākļos ir saglabājusies vairāk nekā 80 gadus perfektā stāvoklī.


Otra ļoti labā stāvoklī apzinātā kroņa vanna ir Šēderes pagastā. Tā veltīta kādam 1935.gadā mirušam latviešu zēnam. Izcili labi saglabājies ir vanniņas saturs – metāla kronis, kurā atveidotas zaļas ozollapas, koka zīles, tūjas zariņš, zilas neaizmirstulītes un baltas neļķes (pēdējās ir samērā reti atveidotas metāla kroņos). Pilnīgi unikāls fakts – šajā kroņa vannā ir aizgājēja bēru foto! Tas, protams, tur ielikts vēlāk, nekā bērēs, bet tas jebkurā gadījumā ir rets piemiņas gadījums, jo jebkādi mirušo cilvēku attēli kroņu vanniņās Latvijā ir ievietoti reti. Šeit foto attēls vēl piestiprināts uz kādas ainavas bildītes, kas iespējams, aizgājējam bijusi tuva un mīļa.
Tradīcijas izpēte neapšaubāmi saskaras ar ļoti personalizētu informāciju, tādēļ detalizēta personas datu informācija publiski pieejamos aprakstos netiek pilnībā atspoguļota. Tā tiek maksimāli precīzi fiksēta, bet paliek saglabāšanai pētnieciskā līmenī.

 

Attēlā: Labā stāvoklī esoša kroņa vanna Grīnvaldes kapsētā. Foto: © Andris Grīnbergs, 10.08.2021.

Attēlā: Trīs kroņu vannas Dignājas kapsētā. Foto: © Andris Grīnbergs, 13.07.2021.

Attēlā: EMU BRAND skārda marka, Dignājas kapsētā. Foto: © Andris Grīnbergs, 13.07.2021.

Attēlā: Izcila kroņa vanna poļu tautības apbedījumam Sventes pagastā. Foto: © Andris Grīnbergs, 14.07.2021.

 

Attēlā: Ilūkstes novada teritorijā izpētīto 50 kapsētu izvietojums kartē.

 

Sēlijas projekta ietvaros 2021.gada vasarā pētīto Ilūkstes novada kapsētu saraksts

Nr.p.k. Kapsētas nosaukums Datums Pagasts
1 Baltmuižas kapi 16.06.2021.  Subates l.t.(Prodes pagasts)
2 Baltmuižas Vecie kapi 16.06.2021. Subates l.t.(Prodes pagasts)
3 Amasišku kapi 16.06.2021. Subates l.t.(Prodes pagasts)
4 Gulbenes kapi 16.06.2021. Subates l.t.(Prodes pagasts)
5 Vārnišķu kapi 16.06.2021. Subates pilsētas teritorija
6 Subates katoļu kapi 16.06.2021. Subates pilsētas teritorija
7 Subates vecticībnieku kapi 16.06.2021. Subates pilsētas teritorija
8 Subates ebreju kapi  16.06.2021. Subates pilsētas teritorija
9 Subates luterāņu kapi  16.06.2021. Subates pilsētas teritorija
10 Ilzes kapi   17.06.2021.  Bebrenes pagasts
11 Ilzes krievu kapi  17.06.2021. Bebrenes pagasts
12 Kamiņčas luterāņu kapi  17.06.2021. Eglaines pagasts
13 Kamiņčas katoļu kapi     17.06.2021. Eglaines pagasts
14 Červonkas kapi (Červonkas krievu kapi)     17.06.2021. Eglaines pagasts
15 Sārtenes kapi 17.06.2021. Eglaines pagasts
16 Lavides Vecie (baronu) kapi 17.06.2021. Eglaines pagasts
17 Lavides kapi (Cūkaušu kapi) 17.06.2021. Eglaines pagasts
18 Kazimirvales Jaunie (katoļu) kapi 17.06.2021. Eglaines pagasts
19 Kazimirvales Vecie kapi 17.06.2021. Eglaines pagasts
20 Jadvigovas kapi 13.07.2021. Dvietes pagasts
21 Ilūkstes luterāņu kapi 14.07.2021. Ilūkstes pilsētas teritorija
22 Ilūkstes vecticībnieku kapi 14.07.2021. Ilūkstes pilsētas teritorija
23 Ilūkstes katoļu kapi  14.07.2021. Ilūkstes pilsētas teritorija
24 Doļnajas kapi 14.07.2021. Pilskalnes pagasts
25 Kalvānu kapi 14.07.2021. Pilskalnes pagasts
26 Čamanu (Čamānu) kapi 14.07.2021. Bebrenes pagasts
27 Ludvigovas kapi 14.07.2021. Pilskalnes pagasts
28 Kalnišķu kapi 14.07.2021. Pilskalnes pagasts
29 Kaupišķu kapi   15.07.2021. Bebrenes pagasts
30 Lašu Vecie kapi  15.07.2021. Eglaines pagasts
31 Lašu kapi     15.07.2021. Eglaines pagasts
32 Neigūtes kapi 15.07.2021. Eglaines pagasts
33 Pabēržu kapi  15.07.2021. Eglaines pagasts
34 Grīnvaldes kapi 10.08.2021. Šēderes pagasts
35 Gorbunovkas kapi 10.08.2021. Šēderes pagasts
36 Celmu kapi 11.08.2021. Pilskalnes pagasts
37 Pašulienes kapi (Sasaļu kapi) 11.08.2021. Šēderes pagasts
38 Grendzes Vecie kapi 11.08.2021. Šēderes pagasts
39 Drozdovkas vecticībnieku kapi 11.08.2021. Šēderes pagasts
40 Drozdovkas luterāņu kapi  11.08.2021. Šēderes pagasts
41 Smelīnes (Smelines) kapi 11.08.2021. Šēderes pagasts
42 Munču kapi 12.08.2021. Dvietes pagasts
43 Zvīdrānu (Zviedrānu) kapi  12.08.2021. Dvietes pagasts
44 Zarinku kapi 12.08.2021. Dvietes pagasts
45 Būku kapi 12.08.2021. Bebrenes pagasts
46 Vairogu kapi  12.08.2021. Bebrenes pagasts
47 Slobodas Putnu kapi (Kameņu kapi) 12.08.2021. Bebrenes pagasts
48 Bebrenes katoļu kapi (Bebrenes kapi) 12.08.2021.  Bebrenes pagasts
49 Bebrenes luterāņu kapi (Zemzaru kapi)  12.08.2021. Bebrenes pagasts
50 Pudānu kapi 12.08.2021. Bebrenes pagasts

 

Papildus (pa ceļam) Sēlijā citos novados izpētīto dažu kapsētu saraksts

51 Dignājas kapi 13.07.2021. Dignājas pagasts
52 Kriškinānu kapi 13.07.2021. Dunavas pagasts
53 Plikā kalna kapi 14.07.2021. Sventes pagasts
54 Červonkas kapi 12.08.2021. Rubenes pagasts

      
Visi materiāli – teksts, tabulas, karte, foto: © M.hist. Andris Grīnbergs, LPC, 2021.
 

Skatījumu skaits: 27 | Pievienoja: Eksperts | Reitings: 0.0/0

Meklēšana

Kalendārs

«  Oktobris 2021  »
PrOTCPkSSv
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Mājas lapa pastāv

Statistika


Kopā Online: 1
Viesi: 1
Lietotāji: 0
Flag Counter Apmeklētāju statistika pa valstīm kopš 19.06.2015.