Latvijas Petroglifu centrs
Sākums » 2016 » Oktobris » 30 » Kapu tradīcija
11:10
Kapu tradīcija

Izzināta aizgājušo laiku tradīcija Kurzemes vidusdaļā
M.hist. Andris Grīnbergs (projekta vadītājs)

Jau trešo gadu ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu Latvijā notiek senas kapu tradīcijas – metāla kroņu un kroņu vanniņu apzināšana un izpēte. Šosezon meklējumi un pētījumi veikti galvenokārt Viduskurzemē, Kuldīgas apkārtnē, kā arī vēl vairākās vietās citviet Latvijā. Par to, kas šogad izzināts, kādi ir rezultāti un secinājumi, stāstīts šajā projekta norišu aprakstā.


Bagātākais tradīcijas objektu apjoms šogad apzināts Snēpeles Centra kapos. Foto: Andris Grīnbergs, 2016.

Galvenie projekta rezultāti

Projekts „Metāla kroņu tradīcija Viduskurzemes kapsētās” šīs sezonas ietvaros oktobrī ir sekmīgi noslēdzies un devis interesantus rezultātus, kas būtiski papildina iepriekšējo divu gadu pētījumus Kurzemē un Vidzemē. Projekta ietvaros plānoto vismaz 20 kapsētu vietā ir apsekotas vairāk kā 50 vietas – kapsētas, pārsvarā Kurzemes vidusdaļā, bijušā Kuldīgas rajona teritorijā, tagadējā Kuldīgas novadā un dažos citos apkārtējos novados. Pavisam 36 kapsētās nav konstatēti nekādi tradīcijas objekti (no tām 32 Kurzemē, 4 Zemgalē), kas kopumā ir diezgan daudz, un liecina, ka, iespējams, daudzi tradīcijas objekti laika gaitā jau zuduši, bet varbūt Kurzemes vidusdaļā bijuši mazāk izplatīti. Salīdzinoši ar iepriekšējos gados konstatēto metāla kroņu tradīcijas objektu skaitu vairāk tie ir izplatīti un saglabājušies Ziemeļkurzemē un Rietumkurzemē ap Liepāju, kā arī Ziemeļvidzemē.
2016.gada pētījumos ir apzināti un detalizēti izpētīti 27 tradīciju objekti: 7 kroņu vannas (4 divviet Kurzemē, 3 divviet Vidzemē) un pavisam 20 atsevišķi metāla kroņi un to atlikumi (9 - Kurzemē, 1 - Zemgalē un 4 - Vidzemē). Uz vietām Vidzemē tika aizbraukts papildus, un tās pārsvarā bija tādas par kurām bija droša informācija, ka tur atrodas šīs kapu tradīcijas objekti. Šī gada laikā tika apsekotas arī atsevišķas vietas Zemgalē, kur sanāca nokļūt braucot citu pētījumu sakarā. Papildus tam ievērojamu metāla kroņu kolekciju projekta vadītājam sanāca šogad apskatīt arī Ziemeļigaunijā, Paldisku apkārtnē esošajā Madises baznīcā.

Kopējais datu vākums

Šā gada apsekošanas dati par visiem 27 fiksētajiem tradīcijas objektiem papildina iepriekšējos gados jau apkopoto datu vākumu. Šogad apsekojot un pētot metāla kroņu tradīcijas objektus izmantota tā pati metodika, kas iepriekšējos gados. Visi dati nu jau vairāku gadu garumā ir savstarpēji salīdzināmi un papildinoši. Arī šogad ekspedīcijās iegūts apjomīgs foto materiāls par apsekotajiem 27 objektiem.
Kopējais tradīcijas objektu skaits, kas apzināti vairāku nekā 80 vietās Latvijā vairāku gadu garumā jau ir 224. Savukārt kopējais kapsētu skaits, kurās metāla kroņu tradīcijas objekti nav atrasti – pavisam 139 vietās.

2016.gadā apsekoto vietu saraksts un rezultāti
Nr.p.k. Vietas nosaukums Pagasts

Objektu

skaits
Rezultāti, objektu veidi un skaits
1. Straģu kapi Rumbas 0 Kroņu vannu un atsevišķu kroņu - nav.
2. Kuldīgas Annas kapi Kuldīga 1 1 atsevišķs metāla kroņa atlikums sliktā saglabāšanās stāvoklī.
3. Kuldīgas Vecie kapi Kuldīga 0 Kroņu vannu un atsevišķu kroņu - nav.
4. Klūgas kapi Skrundas 0 Kroņu vannu un atsevišķu kroņu - nav.
5. Mazbites kapi Saldus 0 Kroņu vannu un atsevišķu kroņu - nav.
6. Podkalnu kapi Lutriņu 0 Kroņu vannu un atsevišķu kroņu - nav.
7. Kūlu kapi Vārmes 0 Kroņu vannu un atsevišķu kroņu - nav.
8. Vadžu kapi Skrundas 0 Kroņu vannu un atsevišķu kroņu - nav.
9. Segļu kapi Rumbas 0 Kroņu vannu un atsevišķu kroņu - nav.
10. Grīdnieku kapi Rumbas 0 Kroņu vannu un atsevišķu kroņu - nav.
11. Todaižu kapi Īvandes 1 1 atsevišķs metāla kroņa atlikums, izpētīts.
12. Kunču kapi Gudenieku 0 Kroņu vannu un atsevišķu kroņu - nav.
13. Ēmu kapi Kurmāles 0 Kroņu vannu un atsevišķu kroņu - nav.
14. Pūces kapi Kurmāles 0 Kroņu vannu un atsevišķu kroņu - nav.
15. Snēpeles Centra kapi Snēpeles 7 3 kroņu vannas un 4 atsevišķie metāla kroņu atlikumi, kas visi izpētīti.
16. Sventes kapi Sabiles 0 Kroņu vannu un atsevišķu kroņu - nav.
17. Lejaskroga kapi Rendas 0 Kroņu vannu un atsevišķu kroņu - nav.
18. Usmas kapi Rendas 1 1 kroņa vanniņa, izpētīta.
19. Meķu kapi Rendas 0 Kroņu vannu un atsevišķu kroņu - nav.
20. Dziedātāju kapi Rendas 0 Kroņu vannu un atsevišķu kroņu - nav.
21. Koļu kapi Rendas 0 Kroņu vannu un atsevišķu kroņu - nav.
22. Avotnieku kapi Rendas 0 Kroņu vannu un atsevišķu kroņu - nav.
23. Cērpu kapi Rendas 0 Kroņu vannu un atsevišķu kroņu - nav.
24. Pūces kapi Rumbas 0 Kroņu vannu un atsevišķu kroņu - nav.
25. Brūveru kapi Rumbas 0 Kroņu vannu un atsevišķu kroņu - nav.
26. Silarāju kapi Rumbas 0 Kroņu vannu un atsevišķu kroņu - nav.
27. Pļavsargu kapi Rumbas 0 Kroņu vannu un atsevišķu kroņu - nav.
28. Kabiles kapi Kabiles 1 1 metāla kroņa atlikums, izpētīts.
29. Kalnansu kapi Kabiles 0 Kroņu vannu un atsevišķu kroņu - nav.
30. Kunduru kapi Zemītes 0 Kroņu vannu un atsevišķu kroņu - nav.
31. Sātu kapi Irlavas 0 Kroņu vannu un atsevišķu kroņu - nav.
32. Vecie Ķemeru kapi (Fazānu kapi)  Slampes 1 1 metāla kroņa atlikums, izpētīts.
33. Madlienas kapi (Vidzeme) Madlienas 2 Apzinātas un izpētītas divas kroņu vannas - viena labā stāvoklī, otra - tukša, sliktā stāvoklī.
34. Meņģeles luterāņu baznīca (Vidzeme) Meņģeles 4 Apsekoti un izpētīti 4 atsevišķie metāla kroņi.
35. Meņģeles kapi (Vidzeme) Meņģeles 3 Atrasti un izpētīti 2 atsevišķie metāla kroņu atlikumi un 1 kroņa vanniņa sliktā stāvoklī.
36. Vērenes kapi (Vidzeme) Madlienas 2 Uz veca dzelzs krusta esoši 2 metāla kroņu atlikumi, kas izpētīti.
37. Vīkstrautu kapi (Zemgale) Vītiņu 1 1 metāla kroņa atlikums, izpētīts.
38. Gaiļu kapi (Zemgale) Augstkalnes 0 Kroņu vannu un atsevišķu kroņu - nav.
39. Gailīšu kapi (Zemgale) Bēnes 0 Kroņu vannu un atsevišķu kroņu - nav.
40. Lielbērzes baronu kapi (Zemgale) Auru 0 Kroņu vannu un atsevišķu kroņu - nav.
41. Lielbērzes Vella kroga kapi (Zemgale) Auru 0 Kroņu vannu un atsevišķu kroņu - nav.
42. Būriņu kapi Saldus 0 Kroņu vannu un atsevišķu kroņu - nav.
43. Kasparleišu kapi Zirņu 1 1 metāla kroņa atlikums, izpētīts.
44. Skrundas Baznīcas kapi Skrundas 0 Kroņu vannu un atsevišķu kroņu - nav.
45. Irbes kapi Raņķu 0 Kroņu vannu un atsevišķu kroņu - nav.
46. Mūrnieku kapi Snēpeles 0 Kroņu vannu un atsevišķu kroņu - nav.
47. Rimzātu kapi Pelču 0 Kroņu vannu un atsevišķu kroņu - nav.
48. Banku kapi Padures 1 1 metāla kroņa atlikums, izpētīts.
49. Padures kapi Padures 1 1 metāla kroņa atlikums, izpētīts.
50. Piesu kapi Zlēku 0 Kroņu vannu un atsevišķu kroņu - nav.
    Kopā: 27  

Tradīcijas objekti labāk saglabājas iekštelpās. Kroņi Meņģeles luterāņu baznīcā. Foto: Andris Grīnbergs, 2016.


Objektu piederības noskaidrošana

Atrodot ikvienu no tradīcijas objektiem vienmēr cenšamies noskaidrot kad un kam tas bijis veltīts, tādejādi izzinot datējumu un piederību. Ļoti bieži ir situācijas, kad tas nav nemaz iespējams, jo atrastais tradīcijas objekts atrodas nekoptā kapu vietā, vai pat prom no apbedījumiem. Ir labi, ja apzinātais objekts atrodas kapa vietā, kur ir vismaz kaut kāds piemineklis vai krusts, kaut vai sarūsējis vai kādā citādā sliktā stāvoklī. Tādās situācijās parasti ir iespējams noskaidrot vismaz apbedījumu nacionālo piederību – vai tas ir latviešu, vāciešu vai kādas citas tautības pārstāvis. Tāpat no kapu vietas aprīkojuma secinām apbedījuma datējumu, dzimumu un citus faktus. Tas viss dod statistiskus rezultātus par to, kam un kad tradīcijas objekti likti.

Piederības dati
Nr.p.k.

Objekta atrašanās vieta,

Objekta numurs kapos.

Objekta veids Reģions Datējums Tautība Dzimums
1. Kuldīgas Annas kapi Kronis Kurzeme 20.gs.sākums Nezināma Nezināms
2. Todaižu kapi Kronis Kurzeme 1908 - 1909 Latvieši Abiem
3. Snēpeles Centra kapi - 1 Kroņa vanna Kurzeme 1922 Latvieši Vīrietim
4. Snēpeles Centra kapi - 2 Kroņa vanna Kurzeme Nezināms Nezināma Nezināms
5. Snēpeles Centra kapi - 3 Kroņa vanna Kurzeme 1929 Latvieši Vīrietim
6. Snēpeles Centra kapi - 4 Kronis Kurzeme Nezināms Nezināma Nezināms
7. Snēpeles Centra kapi - 5 Kronis Kurzeme Nezināms Nezināma Nezināms
8. Snēpeles Centra kapi - 6 Kronis Kurzeme 1893 Vācieši Sievietei
9. Snēpeles Centra kapi - 7 Kronis Kurzeme 1893 Vācieši Sievietei
10. Rendas pag. Usmas kapi Kroņa vanna Kurzeme Nezināms Nezināma Nezināms
11. Kabiles kapi Kronis Kurzeme Nezināms Nezināma Nezināms
12. Vecie Ķemeru kapi Kronis Kurzeme Nezināms Latvieši Nezināms
13. Madlienas kapi - 1 Kroņa vanna Vidzeme Nezināms Latvieši Vīrietim
14. Madlienas kapi - 2 Kroņa vanna Vidzeme Nezināms Nezināma Nezināms
15. Meņģeles luterāņu baznīca - 1 Kronis Vidzeme Nezināms Nezināma Nezināms
16. Meņģeles luterāņu baznīca - 2 Kronis Vidzeme Nezināms Nezināma Nezināms
17. Meņģeles luterāņu baznīca - 3 Kronis Vidzeme Nezināms Nezināma Nezināms
18. Meņģeles luterāņu baznīca - 4 Kronis Vidzeme Nezināms Nezināma Nezināms
19. Meņģeles kapi - 1  Kroņa vanna Vidzeme Nezināms Nezināma Nezināms
20. Meņģeles kapi - 2 Kronis Vidzeme 1899 Vācieši Nezināms
21. Meņģeles kapi - 3 Kronis Vidzeme 1890 Vācieši Vīrietim
22. Vērenes kapi - 1 Kronis Vidzeme 1907 Latvieši Sievietei
23. Vērenes kapi - 2 Kronis Vidzeme 1907 Latvieši Sievietei
24. Vīkstrautu kapi Kronis Zemgale Nezināms Nezināma Nezināms
25. Kasparleišu kapi Kronis Kurzeme Nezināms Latvieši Sievietei
26. Banku kapi Kronis Kurzeme 1901 Latvieši Vīrietim
27. Padures kapi Kronis Kurzeme Nezināms Nezināma Nezināms

Diemžēl bieži vien tradīcijas objektu tuvumā nav nekādu norāžu par piederību. Kroņa vanna Usmas kapos. Foto: Andris Grīnbergs, 2016.

Kā varam secināt no Kurzemes vidusdaļā apzinātajiem metāla kroņu tradīcijas objektiem, tie likti laika posmā no 1890. līdz 1929.gadam, pārsvarā latviešiem, nereti arī vāciešiem, bet nav konstatēti citu tautību pārstāvjiem. Savukārt tradīcijas objektu veltījums pa dzimumiem ir samērā līdzīgs: sievietēm - 5, vīriešiem – 5, vienā gadījumā – abiem, bet tomēr jāatzīmē, ka 16 gadījumos šo piederības jautājumu neizdevās noskaidrot.


Atsevišķs metāla kronis uz krusta Ķemeru Vecajos kapos (Fazānu kapos).
Foto: Andris Grīnbergs, 2016.

Tradīcijas pētījumi turpinās

Ziemas sezonā datu apstrāde un analīze turpināsies, un noteikti jaunais materiāls dos jaunas atziņas par šo zudušo tradīciju un tās izplatību. Būtiski atzīmēt, ka arī rudens sezonā jau ienākuši jauni dati par tradīcijas izplatību citos Latvijas reģionos un novados, kas dod jaunas idejas turpmāku pētījumu plānošanai un veikšanai.

Teksts un foto: © Andris Grīnbergs, 2016.

 

 

 

Skatījumu skaits: 1504 | Pievienoja: Eksperts | Birkas: Kurzeme | Reitings: 5.0/1

Meklēšana

Kalendārs

«  Oktobris 2016  »
PrOTCPkSSv
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

Mājas lapa pastāv

Statistika


Kopā Online: 1
Viesi: 1
Lietotāji: 0
Flag Counter Apmeklētāju statistika pa valstīm kopš 19.06.2015.